Om USB

Hvad er USB?

USB står for "Urban Scout Battle". USB er et online spejderløb for alle spejdere i Danmark. Løbet består af opgaver, hvor hele patruljen skal arbejde sammen, samt opgaver, hvor patruljen med fordel kan dele sig op.


USB kan afvikles dér, hvor du bor - eller i et område, hvor du normalt er til spejdermøde.

Hvordan fungerer USB?

Under USB stilles der løbende opgaver gennem anvendelse af div. medier; det kunne være SMS, Facebook, e-mail eller direkte via vores hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at man som patrulje har adgang til disse medier, hvis man ønsker at kunne deltage i spejderløbet i alle dets aspekter.
De opgaver, der bliver stillet, kan variere fra besvarelse af almindelige spørgsmål i et spørgeskema til produktionen af en mindre film. Det er derfor vigtigt, at patruljen sørger for at være dækket ind på de mest almindelige moderne, tekniske hjælpemidler; mobiltelefon, computer, internet, e-mail og Facebook.
Det er en stor fordel, hvis patruljen har adgang til et kamera (evt. i form af et mobilkamera), mere end én computer og hurtig internetadgang.