Praktisk Afvikling

Dystens forløb

Under afviklingen af Urban Scout Battle får man løbende opgaver, som skal løses. Nogle opgaver skal man være hurtigst om at løse, hvor andre opgaver kræver den bedste kvalitet. Man skal være særligt opmærksom på, hvornår posterne åbner og lukker.
Selve dysten starter klokken 18.30 og slutter med præmieoverrækkelsen ca. klokken 21.30. Det anbefales dog, at man mødes noget tidligere og evt. spiser sammen, så man er fuldstændig klar, når det hele går igang klokken 18.30.

Pausefisken

"Pausefisken" er en opgave, der er gennemgående hele dysten igennem, som er en mere kreativ opgave, der kører hele aftenen. Denne opgave er typisk også mere krævende, end de opgaver, der bliver stillet i løbet af dysten.
Det er tilladt at dele patruljen op, så fx halvdelen arbejder på "Pausefisken", imens resten arbejder på de forskellige opgaver, der bliver stillet.
"Pausefisken" offentliggøres hér på siden ligesom de resterende opgaver, og den skal afleveres senest klokken 20.15.

Udlevering af opgaver

Deltagerne i Urban Scout Battle vil typisk få stillet opgaverne hér på siden, under dette års USB, hvor der vil være en tilhørende opgavebeskrivelse. Opgaverne kan dog også blive stillet pr. SMS, e-mail eller andre medier.

Aflevering af opgaver

Det vil fremgå af opgavebeskrivelsen, hvordan opgaverne skal afleveres.

Efter dysten

USB-dysten slutter klokken 20.30, og det forventes, at vinderen kan kåres klokken 21.30. Selve offentliggørelsen vil finde sted på vores Facebook-side, som alle opfordres til at "Synes godt om".
Vinderen vil også være at finde på denne hjemmeside senere, når eventuelle protester er vurderet.

Tjek og lækker!

USB - en anderledes spejderdyst