Praktisk Afvikling

Dystens forløb

Under afviklingen af Urban Scout Battle får man løbende opgaver, som skal løses. Nogle opgaver skal man være hurtigst om at løse, hvor andre opgaver kræver den bedste kvalitet. Man skal være særligt opmærksom på, hvornår posterne åbner og lukker.
Selve dysten starter klokken 18.30 og slutter med præmieoverrækkelsen ca. klokken 21.30. Det anbefales dog, at man mødes noget tidligere og evt. spiser sammen, så man er fuldstændig klar, når det hele går igang klokken 18.30.

Pausefisken

"Pausefisken" er en opgave, der er gennemgående hele dysten igennem, som er en mere kreativ opgave, der kører hele aftenen. Denne opgave er typisk også mere krævende, end de opgaver, der bliver stillet i løbet af dysten.
Det er tilladt at dele patruljen op, så fx halvdelen arbejder på "Pausefisken", imens resten arbejder på de forskellige opgaver, der bliver stillet.
"Pausefisken" offentliggøres hér på siden ligesom de resterende opgaver, og den skal afleveres senest klokken 20.15 hvis du er spejder og senest klokken 20.45 hvis du er OBG.

Udlevering af opgaver

Deltagerne i Urban Scout Battle vil typisk få stillet opgaverne hér på siden, under dette års USB, hvor der vil være en tilhørende opgavebeskrivelse. Opgaverne kan dog også blive stillet pr. SMS, e-mail eller andre medier.

Aflevering af opgaver

Det vil fremgå af opgavebeskrivelsen, hvordan opgaverne skal afleveres.

Efter dysten

USB-dysten slutter klokken 21.00, og det forventes, at vinderen kan kåres klokken 21.30. Selve offentliggørelsen vil finde sted på vores Facebook-side, som alle opfordres til at "Synes godt om".
Vinderen vil også være at finde på denne hjemmeside senere, når eventuelle protester er vurderet.

Protester

Efter præmieoverrækkelsen (ca. klokken 21.30) er det muligt at indgive protester ift. bedømmelsen. Disse protester skal sendes pr. mail til USB-ledelsen på urbanscoutbattle@gmail.com, senest klokken 22.00 på afviklingsdagen. Eventuelle protester vil blive afgjort af USB-ledelsen hurtigst muligt.
Protester, som anerkendes af USB-ledelsen, vil kunne ændre på det endelig resultat med tilbagevirkende kraft. Dette betyder, at selvom løbet er afviklet, og pointene er blevet tildelt, kan USB-ledelsen godt ændre på patruljernes placeringer, hvis de indgivede protester viser sig at være af afgørende betydning ift. placeringen af en patrulje.

Protesteksempler

I forbindelse med afviklingen af USB1, var der to patuljer, der fik medhold i deres protester om, at de ikke havde fået point for "Pausefisken", som de faktisk havde afleveret.
At de ikke var medregnet i første omgang, skyldtes at den ene var afleveret til forkert adresse, imens den anden var sendt på korrekt tidspunkt, men modtaget for sent. Ingen af de øvrige protester fik medhold.

Tjek og lækker!

USB - en anderledes spejderdyst