Regler

Reglerne er rimelig simple i Urban Scout Battle. Det er noget af det, der er helt specielt ved USB; alle hjælpemidler er tilladte!

Fx må man gerne ringe og spørge en ven, finde løsningen på en opgave på nettet, eller noget helt tredje. Kun fantasien sætter grænsen.

Antal deltagere

Der er ingen egentlig øvre grænse for, hvor mange patruljemedlemmer, der kan deltage i USB. Det er dog anbefalet, at hver patrulje tilmeldt USB består af minimum 3 medlemmer.

Aldersgrænse

Urban Scout Battle udkæmpes i to forskellige kategorier: "Spejder" og "OBG" (Old Boys/Girls).
"Spejder" er tiltænkt en aldersgruppe, der hedder 12-17 år. I denne kategori er det naturligvis tilladt for patruljeføreren at deltage med sin patrulje, selvom vedkommende skulle være over 18 år.
"OBG" er en kategori for patruljer, der udelukkende består af personer over 18 år.
Forskellen på disse to aldersgrupper ligger i sværhedsgraden af opgaverne. Alt imens opgaverne vil minde om hinanden, vil der som udgangspunkt være enten flere eller sværere problemstillinger forbundet med opgaverne for "OBG".
Dette er for at give de ældre deltagere en udfordring som matcher deres alder og evner.

Afvikling

For hver post er der på forhånd angivet, hvor længe posten er åben. Lukketidspunktet angiver, hvornår den pågældende opgave senest skal afleveres. En opgave kan i nogle tilfælde afleveres efter lukketidspunktet, men dette har betydning for det antal point, man kan blive tildelt sin løsning.
Som hovedregel vil man for hvert minut en opgave afleveres for sent, trækkes der 1 point fra. Det er dog ikke muligt at få negative point for en afleveret løsning; hvis man eksempelvis løser en opgave til 4 point, men afleverer den 5 minutter for sent, vil man blot ende op med at modtage 0 point for opgaven.
Det kan derfor typisk godt betale sig at aflevere til tiden, selvom en opgave ikke er helt færdig.

Alle opgaver skal dog afleveres senest 5 minutter efter løbets afslutning, for at de kan nå at indgå i bedømmelsen. Dette er 20.35 for spejdere og 21.05 for OBG.